Naši partneři:  

Vaillant, Junkers, Buderus, Dakon, Protherm, Baxi, Thermona, Karma, Immergas, Viadrus, Viessmann, Destila, Opop, Quantum, Brötje

                                                  

                                                       

Servis kotlů 

- důkladné vyčištění primárního a sekundárního výměníku 

- dopuštění expanzní nádoby 

- přeměření odporu čidel

- přeměření tlaku plynu a seřízení spotřebiče

- měření spalin 

- vystavení protokolu s platností 1 rok 


Čištění a kontrola spalinových cest

- vyčištění komína včetně kouřovodu 

- posouzení stavu komína 

- přeměření tahu 

- projednání se zákazníkem případné opravy 

- vystavení zprávy s platností 1 rok 

- vystavení zprávy pro kondenzační kotle s platností 2 roky 


Revize kotlů na tuhá paliva

- důkladná kontrola stavu spotřebiče a jeho zapojení 

- vystavení zprávy s platností 3 roky 

- kontrola expanzní nádoby 

Voda topení plyn 

- rekonstrukce kotelen 

- výměny kotlů 

- realizace topení nebo rozvod vody ve vašem domě 
Výchozí revize před uvedením zařízení do provozu - provede dodavatelská firma

Kontrola 1 x za rok

Provozní revize 1 x za 3 roky

Tlaková zkouška platnost max. 6 měsíců

Servisní prohlídka spotřebičů 1 x za rok dle pokynů výrobce